Ile zarabia żołnierz?

ile zarabia żołnierz

Wojsko, podobnie jak pozostałe służby mundurowe, jest formacją specyficzną nie tylko ze względu na zakres obowiązków czy warunki pracy, a raczej służby, lecz ten wątek zostanie poruszony później, lecz również w kontekście zarobków. Ile zatem zarabia żołnierz? O tym poniżej.

Od czego zależą zarobki w wojsku?

Najbardziej ogólnikową, lecz całkowicie prawdziwą odpowiedzią na powyższe pytanie jest stwierdzenie: to zależy. Wojsko, jako formacja o ściśle określonej hierarchii i strukturze jest instytucją, w której wszystkie aspekty funkcjonowania podporządkowane są całemu szeregowi zasad i regulaminów, obejmujących swym zasięgiem kwestie od naboru, przez warunki służby, awansu i wynagrodzenia, aż po zasady świadczeń emerytalnych czy uprawnień weteranów. Żadna z tych kwestii nie jest pozostawiona przypadkowi zgodnie z zasadą, iż wszystko musi dokładnie współgrać ze sobą i tworzyć jeden, spójny system praw i obowiązków. System, w którego skład naturalnie wchodzą również wynagrodzenia.

Składowe zarobków w wojsku

Najprościej mówiąc zarobki każdego żołnierza, niezależnie od stopnia i specjalności, składają się z kilku składowych, którymi są:

 • uposażenie zasadnicze
 • świadczenie mieszkaniowe
 • dodatki specjalne
 • dodatki za długoletnią służbę
 • dodatki służbowe
 • dodatki motywacyjne
 • dodatek kompensacyjny

oraz wiele innych dodatków, należnych w sztywno określonych przypadkach. Najczęściej, podobnie jak ma to miejsce w czysto cywilnym miejscu pracy, dodatki są zdobywane przez każdego z żołnierzy w miarę trwania jego służby oraz wraz z nabywanymi umiejętnościami i pełnionymi funkcjami. W dużym przybliżeniu uposażenie zasadnicze to cywilne wynagrodzenie podstawowe, zaś wszelkiej maści dodatki to swego rodzaju premie. Ile zatem może realnie zarobić żołnierz?

Wynagrodzenie żołnierza a posiadany stopień

Jak wspomniano powyżej, wynagrodzenie w wojsku zależy od bardzo wielu czynników, jednakże jednym z podstawowych jest tak zwane zaszeregowanie. Termin ten oznacza przypisanie żołnierza do danego korpusu osobowego jednego z rodzajów wojsk z czym wiąże się również przypisanie do jednej z istniejących grup wynagrodzenia. W Wojsku Polskim, idąc od dołu w górę, wydzielone zostały następujące korpusy osobowe:

 • korpus szeregowych
 • korpus podoficerów – z podziałem na podoficerów młodszych, podoficerów i podoficerów starszych
 • korpus oficerów – z podziałem na oficerów młodszych, oficerów starszych i generałów
Przeczytaj również:  Ile zarabia psycholog?

Podział na korpusy osobowe nie jest jednak jedynym czynnikiem uzależniającym uposażenie podstawowe żołnierza. Oprócz niego niezwykle ważne jest, przypisane do każdego ze stopni wojskowych, zaszeregowanie, dzielące się na grupy od numeru „0” do „20” z modyfikacjami literowymi A – C, zależnymi od pełnionej funkcji czy specjalizacji.

Realne zarobki żołnierza w Wojsku Polskim

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki, których gama jest jeszcze o wiele szersza, można przejść do przykładów konkretnych liczb. Aby przedstawić zarobki w sposób przejrzysty, posłużymy się podziałem na korpusy osobowe, podając przedziały kwot uposażenia.

Zmierzając drogą każdego żołnierza zaczniemy od korpusu szeregowych, przypisanego do grup uposażenia „0” i „1” w którym zarobki wynoszą od 4110 do 4180 zł brutto. Jest to najniższy szereg płac w armii.

Następnie, w ramach korpusu podoficerów wymienia się następujące sumy:

 • podoficerowie młodsi – grupy uposażenia od „2” do „4” – zarobki od 4660 do 4740 zł brutto
 • podoficerowie – grupy uposażenia od „5” do „7” – zarobki od 4970 do 5090 zł brutto
 • podoficerowie starsi – grupy uposażenia od „8” do „10” – zarobki od 5330 do 5530 zł brutto

Wreszcie, w obrębie korpusu oficerów, występują następujące zaszeregowania i odpowiadające im wynagrodzenia:

 • oficerowie młodsi – grupy uposażenia od „11” do „13, 13A, 13B” – zarobki od 5790 do 6120 zł (w przypadku najwyższej grupy 13B – 6230 zł brutto)
 • oficerowie starsi – grupy uposażenia od „14”  do „16” (obie z wariantami A,B i C)- zarobki od 6530 zł (grupa „14”) do 8320 zł (a w przypadku najwyższej grupy „16C” – 9660 zł brutto)
 • generałowie – grupy uposażenia od „17” do „20” (grupy 17, 18 i 19 z wariantami A,B i C) – zarobki od 10 480 zł do 16 830 zł brutto.
Przeczytaj również:  Ile zarabia kucharz? Czy warto być kucharzem?

Zarobki w wojsku – podsumowanie

Jak wskazuje powyższe zestawienie, zarobki w wojsku choć ustalone odgórnie rozporządzeniami Ministra Obrony Narodowej, mogą być zróżnicowane ze względu na charakter pełnionej funkcji czy posiadane umiejętności. W najniższej grupie, dotyczącej szeregowych, plasują się one na poziomie nieco powyżej średniej krajowej, rosnąc następnie zarówno wraz z posiadanym stopniem jak i długością służby oraz innymi osiągnięciami, objętymi specjalnymi dodatkami.

ewa

ewa

Absolwentka wydziału dziennikarstwa. Uwielbia przekazywać swoją wiedzę innym. Prywatnie mama małej Irenki oraz dwóch kotów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

ile zarabia kucharz
Zarobki

Ile zarabia kucharz? Czy warto być kucharzem?

Cenimy sobie dobrą kuchnię. Zastanawiamy się, co podać na elegancki obiad. Od czasu do czasu warto także udać się do przyzwoitej restauracji, gdzie będziemy obsłużeni przez profesjonalnego kucharza. Ile zarabia taki kucharz? Kim jest kucharz, czyli co podać na elegancki obiad? Kucharz to ten, który na zamówienie klienta przygotowuje wybrane dania. Pracuje przeważnie w restauracjach, […]

Read More
ile zarabia kierownik budowy
Zarobki

Ile zarabia kierownik budowy i jakie są jego zadania?

Osoba na takim stanowisku zajmuję się organizacją pracy na placu budowy, a także sprawdza, czy pracownicy stosują się do kwestii bezpieczeństwa. Wiele osób zastanawia się ile zarabia kierownik budowy, jakie są jego zadania i kompetencje, a także czy to trudna ścieżka kariery. Praca jako kierownik budowy Organizowanie pracy na stanowisku kierownika nie jest zadaniem prostym, […]

Read More
zarobki w polsce
Zarobki

Zarobki w Polsce 2022

Ile wynosi najniższa krajowa w 2022? – umowa o pracę To ile wynosi kwota najniższej krajowej jest uregulowane w sposób formalny – konkretna kwota jest przedstawiona w Rozporządzeniu Rady Ministrów (z dnia 15.09.2021 r. w sprawie wyskości minimalnego wynagrodzenia wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem z dniem 01.01.2022 minimalne wynagrodzenie […]

Read More