Ile zarabia nauczyciel?

ile zarabia nauczyciel

Praca nauczyciela jest bardzo wymagająca. Przekazywanie wiedzy jest nie lada wyzwaniem.  Dobry nauczyciel musi posiadać nie tylko rozległą wiedzę, ale także umiejętność jej przekazania. To, ile zarabia nauczyciel uzależnione jest od wielu czynników.

Jak kształtują się zarobki nauczycieli?

Wynagrodzenie wypłacane nauczycielom regulowane jest rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej. Określa ona bowiem minimalne stawki, a także ogólne zasady przyznawania dodatków. Wysokość zarobków jest uzależniona przede wszystkim od poziomu wykształcenia oraz stażu pracy. Nauczyciel z tytułem magistra jako stażysta zarabia 2949 zł brutto. Nauczyciel kontraktowy liczyć może na 3034 zł brutto, a mianowany- 3445 zł brutto. Na najwyższą pensję liczyć może pedagog dyplomowany, ponieważ miesięcznie zarabia 4046 zł brutto. Każdy nauczyciel rozpoczynający swoją karierę zaczyna pracę jako stażysta. Jeśli dana osoba pracowała wcześniej jako nauczyciel akademicki przez co najmniej trzy lata w szkole wyższej otrzymuje tytuł pedagoga kontraktowego. Do uzyskania tytułu nauczyciela mianowanego niezbędne jest z kolei posiadanie stopnia naukowego oraz odbycie co najmniej 5-letniej praktyki w szkole wyższej. 

Do tego, aby piąć się po szczeblach kariery i zdobywać kolejne awanse niezbędne jest przepracowanie określonego czasu, a także zdanie stosownego egzaminu. Nauczyciel stażysta musi przepracować co najmniej 9 miesięcy oraz uzyskać akceptację komisji kwalifikacyjnej. Pedagog kontraktowy, do tego, aby zyskać stopień mianowanego musi pracować minimum 2 lata i 9 miesięcy oraz zdać egzamin przez komisją. Nauczyciel mianowany do awansu potrzebuje takiego samego stażu pracy wynoszącego 2 lata i 9 miesięcy. W jego przypadku jednak musi uzyskać akceptację na podstawie dotychczasowego dorobku zawodowego. 

Jakie dodatki przysługują nauczycielom?

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych stanowisk w sektorze budżetowym, również zasadnicza pensja nauczyciela jest tylko częścią wynagrodzenia, jakie otrzymuje. Może on liczyć także na dodatek za wysługę lat, który wynosi 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, ale jego wysokość nie może przekroczyć 20%. Nauczyciele pracujący w trudnych warunkach, a w szczególności w placówkach odwykowych i ośrodkach poprawczych mogą liczyć na dodatek z tego tytułu. Jego wysokość zależy jednak od zapisów regulaminu każdej placówki. Jeśli pedagog jest jednocześnie wychowawcą którejś z klas otrzymuje także dodatek w minimalnej wysokości 200 zł. 

Przeczytaj również:  Jak wygląda praca jako kurier paczek?

Nauczyciele będący dyrektorami lub wicedyrektorami placówki otrzymując oprócz zasadniczego wynagrodzenia dodatek funkcyjny. Jego wysokość zależy jednak również od rodzaju placówki, w której pełni on tę funkcję, a także od jej wielkości. W gestii dyrektora leży także udzielenie dodatku motywacyjnego, który może zostać przyznany nauczycielom, którzy szczególnie wyróżniają się na tle pozostałych. Osoby zatrudnione w szkołach wiejskich lub tych zlokalizowanych w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców otrzymują dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. 

Na co jeszcze mogą liczyć nauczyciele?

Nauczyciele w szczególnych sytuacjach mogą pracować więcej godzin niż przewiduje wymiar czasu pracy, na podstawie którego zostali zatrudnieni. Ich praca w takich ponadwymiarowych godzinach jest płatna, a wypłata wynagrodzenia następuje z dołu, czyli na koniec miesiąca. Jeśli konieczna jest praca w godzinach nocnych, co dotyczy głównie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładów poprawczych, nauczyciel otrzymuje dodatek w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego. 

Pedagodzy mogą liczyć również na tzw. trzynaste pensje. Jest to dodatkowa pensja roczna, która przysługuje po przepracowaniu pełnego roku kalendarzowego w danej placówce. Wynosi ono 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w ciągu całego roku uwzględniając także inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które przyjmuje się również do obliczania ekwiwalentu za urlop. Nauczyciele otrzymują również nagrody jubileuszowe przyznawane za wypracowanie określonej liczby lat.

ewa

ewa

Absolwentka wydziału dziennikarstwa. Uwielbia przekazywać swoją wiedzę innym. Prywatnie mama małej Irenki oraz dwóch kotów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

ile zarabia kucharz
Zarobki

Ile zarabia kucharz? Czy warto być kucharzem?

Cenimy sobie dobrą kuchnię. Zastanawiamy się, co podać na elegancki obiad. Od czasu do czasu warto także udać się do przyzwoitej restauracji, gdzie będziemy obsłużeni przez profesjonalnego kucharza. Ile zarabia taki kucharz? Kim jest kucharz, czyli co podać na elegancki obiad? Kucharz to ten, który na zamówienie klienta przygotowuje wybrane dania. Pracuje przeważnie w restauracjach, […]

Read More
ile zarabia kierownik budowy
Zarobki

Ile zarabia kierownik budowy i jakie są jego zadania?

Osoba na takim stanowisku zajmuję się organizacją pracy na placu budowy, a także sprawdza, czy pracownicy stosują się do kwestii bezpieczeństwa. Wiele osób zastanawia się ile zarabia kierownik budowy, jakie są jego zadania i kompetencje, a także czy to trudna ścieżka kariery. Praca jako kierownik budowy Organizowanie pracy na stanowisku kierownika nie jest zadaniem prostym, […]

Read More
zarobki w polsce
Zarobki

Zarobki w Polsce 2022

Ile wynosi najniższa krajowa w 2022? – umowa o pracę To ile wynosi kwota najniższej krajowej jest uregulowane w sposób formalny – konkretna kwota jest przedstawiona w Rozporządzeniu Rady Ministrów (z dnia 15.09.2021 r. w sprawie wyskości minimalnego wynagrodzenia wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem z dniem 01.01.2022 minimalne wynagrodzenie […]

Read More